Πράσινος Αγροτουρισμός

#Ενεργά

Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές

#Ενεργά

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

#Ενεργά

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

#Ενεργά

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

#Ενεργά

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

#Ενεργά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ωφελουμένων ανέργων μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

#Ενεργά

Δημοσιότητα (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής

#Ενεργά

Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών (Smart Cities) στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής

#Ενεργά

Ψηφιακή διάσωση του αρχείου της ΕΡΤ

#Ενεργά

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ

#Ενεργά

Ανοικτές και οριζόντιες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις στη Νότια Αττική

#Ενεργά

Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

#Ενεργά

Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

#Ενεργά

Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο) – 2η Πρόσκληση 

#Ενεργά

Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης, προώθησης και διάχυσης της επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής

#Ενεργά

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (ενημέρωση 21/7/2022)

#Αναμενόμενα

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

#Ενεργά

Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού στην Αρκαδία

#Ενεργά

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)

#Ενεργά

inflogic epe

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜμΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

#Κλειστά

inflogic epe

Ενίσχυση ΜΜΕ Ηπείρου για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό

#Κλειστά

inflogic epe

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

#Κλειστά

inflogic epe

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

#Αναμενόμενα

inflogic epe

Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας – Επιχειρηματική επανεκκίνηση

#Αναμενόμενα

inflogic epe

Ανοιχτή η Δράση “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”

#Κλειστά

inflogic epe

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

#Κλειστά

inflogic epe

Δημοσίευση Προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω»

#Κλειστά

inflogic epe

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ

#Κλειστά

inflogic epe

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FRANCHISING

#Αναμενόμενα

inflogic epe

PRIMA – Επιδότηση 100% έργων Έρευνας και Καινοτομίας

#Κλειστά

inflogic epe

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών

#Κλειστά