Αναμένεται η προκήρυξη της πρόσκλησης για την δράση «Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Οι υποβολές για το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εντός του Ιουνίου του 2024.


Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η στήριξη της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως ο πλέον ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών.
• Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και η ενίσχυση της
απασχόλησης στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.
• Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ


Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Ακολουθούν οι επιλέξιμές δραστηριότητες εταιριών που ενδιαφέρουν όπως ακολουθεί:
1) Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
2) Ραδιοφωνικές & Τηλεοπτικές εκπομπές.
3) Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής.
4) Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών.
5) Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού.
6) Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου.
7) Διαδικτυακές οπτικοακουστικές Παραγωγές.
8) Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals).
9) Ψηφιοποιήση διαθέσιμου οπτικοακουστικού υλικού.


Αναλυτικές πληροφορίες θα παρέχονται στον υπο δημοσίευση οδηγό του προγράμματος.
Επιλέξιμες Δαπάνες
• Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων
• Προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.
• Διαχείριση, Διάθεση και Προβολή των έργων.
• Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης.


Αναλυτικές πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες θα δοθούν από τον οδηγό του προγράμματος.
Ελάχιστο & Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης
Θα προσδιοριστεί κατά την πρόσκληση της δράσης.
Συνολικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 100.000.000€.
Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους ενισχυόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) θα δοθούν κατά την πρόσκληση του προγράμματος.
Επιλέξιμες Περιοχές: Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.