πιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός: Από 55.000€ έως 650.000€. Επιδότηση: 50%.

Απαιτεί να υπάρχει στην εταιρεία ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. Διατίθεται ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία της αναγκαίας ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό –> 5 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093