Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα καταθέσουν πρόταση και όσες  δεν έχουν έχουν κλείσει χρήση (Νέες).

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες κλπ.

Προϋπολογισμός: Από 80.000€ έως 400.000€. Επιδότηση: 45% (με 0,2 ΕΜΕ συν 5%).  Συν 10% σε προβληματικές περιοχές (πυρόπληκτές, απομακρυσμένες κλπ).

έως 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093