Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός: μέχρι 30.000€. Επιδότηση 50%.  Καθεστώς De Minimis

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό –> 3 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093